W Domu Pomocy Społecznej w Jedlance został wprowadzony całkowity zakaz odwiedzin i wizyt.

Dla opiekunów prawnych, kuratorów, rodzin Naszych Mieszkańców umożliwiamy telefoniczny kontakt.

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Jedlance usytuowany jest przy trasie E77 Radom- Grójec w województwie mazowieckim, znajduje się na terenie gminy Jedlińsk. Dom jest placówką stałego pobytu, dysponuje 140 miejscami przeznaczonymi dla mężczyzn i kobiet przewlekle psychicznie chorych. W Domu przebywają również osoby z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.
Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie ze standardem.

  • usługi bytowe – zapewnienie optymalnych warunków życiowych
  • usługi opiekuńczo-zdrowotne – zapewnienie całodobowej opieki medycznej, rehabilitacyjnej oraz opiekuńczej
  • usługi wspomagające – zapewnienie indywidualnego rozwoju, usamodzielnianie i aktywizowanie.

 Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Jedlance zamieszkują w pokojach 1, 2 i 3- osobowych, urządzonych nowocześnie i wyposażonych w niezbędne udogodnienia z przyległymi łazienkami, które są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku zainstalowana jest nowoczesna winda dostosowana do potrzeb mieszkańców. W DPS znajduje się również kaplica, w której odbywaj się msze święte w każdą niedzielę i święta.Mieszkańcy DPS mogą rozwijać swoją osobowość i zainteresowania poprzez uczestniczenie w różnych formach terapii zajęciowej dostosowanych do możliwości psychofizycznych.

Mieszkańcy mają do dyspozycji:

  • pracownię kulinarną
  • pracownię dziewiarską
  • pracownię plastyczną
  • pracownię muzyczną
  • pracownię komputerową oraz
  • kącik biblioteczny

W naszej placówce działa również zespół muzyczny „MELOMANI”, który reprezentuje Dom Pomocy Społecznej w lokalnych, ogólnokrajowych oraz międzynarodowych przeglądach i konkursach artystycznych. Świadczone są usługi medyczne w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii i masażu przy użyciu sprzętu i urządzeń specjalistycznych.

Dom Pomocy Społecznej w Jedlance daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, stwarza atmosferę wzajemnego zaufania, a także daje poczucie autentycznej troski o ich codzienne sprawy.