Pielgrzymka do Wysokiego Koła

W piątek 20 lipca odbyliśmy pielgrzymkę do Wysokiego Koła. Znajduje się tam Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego. Mieliśmy okazję być świadkami odsłonięcia obrazu Matki Bożej. Wspólnie modliliśmy się na różańcu oraz uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą celebrował nasz kapelan ks. Grzegorz Wójcik. Kolejnym punktem programu wycieczki był Kazimierz Dolny i rejs statkiem po Wiśle. Na zakończenie wycieczki udaliśmy się na rynek w Kazimierzu. Tam odpoczywaliśmy w jednej z kawiarni jedząc lody. Nie zabrakło również pamiątek oraz kogutów kazimierskich, które przywieźliśmy dla tych, którzy czekali na nas w Domu.