Zespół muzyczny "Melomani"

zespol1Jedną z form terapeutycznych, realizowanych w naszym Domu Pomocy Społecznej,  jest muzykoterapia. Do prowadzenia zajęć wykorzystywane są różnorodne pomoce i instrumenty, takie jak: akordeon, gitara, keyboard, perkusja, instrumentarium Orffa, wstążki, chusty jedwabne. W ramach muzykoterapii powstał zespół muzyczny "Melomani".

Celem istnienia zespołu jest m.in.: integracja ze społecznością lokalną, budowa więzi między mieszkańcami, podniesienie poczucia własnej wartości oraz rozwój osobisty. „Melomani" jest obecna na wszystkich wydarzeniach lokalnych oraz większości imprez organizowanych w gminie Jedlińsk, co pozwala osobom niepełnosprawnym wejść w środowisko ludzi zdrowych.

Występujemy na wielu festiwalach i przeglądach o zasięgu ogólnopolskim i międzynaroddsc 0396owym. Są to np. Gala Mazowieckiego Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Teatrze Rampa w Warszawie, Międzynarodowe Spotkania Artystyczne  w Elblągu, Przegląd Twórczości Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz Osób Niepełnosprawnych w Iłży, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej w Białymstoku. O wysokim poziomie, jaki prezentuje z20190305 102309espół świadczą liczne nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia, jakie mieszkańcy otrzymują na tych imprezach.